За вас майстори

Инсталиране на ревизия за баня - 1

Инсталиране на V-shape стъпала

Монтаж на капак за тоалетно седало

IS Академия– Инсталация на структура ProSys™120 (механичен бутон)

Инсталиране на ревизия за баня - 2

Монтаж на стоящо тоалетно седало

Монтаж на капак с плавно падане

Инсталиране на ревизия за баня - 3

Технология Aquablade

Монтаж на висящо седало с интегрирано биде

Инсталиране на ревизия за баня - 4

Монтаж на висящо тоалетно седало

Сглобяване на структура Creavit GR5003