За вас майстори

Монтаж на капак за тоалетно седало

IS Академия– Инсталация на структура ProSys™120 (механичен бутон)

Монтаж на стоящо тоалетно седало

Монтаж на капак с плавно падане

Технология Aquablade

Монтаж на висящо седало с интегрирано биде

Монтаж на висящо тоалетно седало

Сглобяване на структура Creavit GR5003